Visa Bulletin Tháng 8/2024 Cập Nhật Quan Trọng Cho Nhà Đầu Tư EB-5

Giải thích: Loại ưu tiên thứ 5 “Tạo công ăn việc làm”: 7,1% mức toàn cầu, trong đó 32% được dành riêng như sau:

  • 20% dành cho người nhập cư đủ điều kiện đầu tư vào khu vực nông thôn
  • 10% dành cho những người nhập cư đủ điều kiện đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao
  • 2% dành riêng cho những người nhập cư đủ điều kiện đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng

Và 68% còn lại là không dành riêng và được phân bổ cho tất cả những người nhập cư đủ điều kiện khác.

      A. Ngày Hành Động Cuối Cùng (ngày USCIS có thể đưa ra quyết định cuối cho các hồ sơ đã nộp đơn)

Theo bảng bên dưới, danh sách liệt kê các ngày của các loại thị thực thể hiện loại thị thực được đăng ký vượt mức. “C” nghĩa là “current – sẵn có”, tức là có sẵn để cấp cho tất cả những người nộp đơn đủ kiện; và “U” có nghĩa là “unauthorized”, tức là không có sẵn để cấp.  (LƯU Ý: tình trạng được cấp cho những người nộp đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày hành động cuối cùng được liệt kê bên dưới)

Visa Bullentin 08/2024

Giải thích: Theo bản tin Visa Bulletin Mỹ tháng 8 năm 2024, ngày hành động cuối cùng cho Việt Nam vẫn giữ nguyên như tháng 7 trước đó. Với diện EB-5, Việt Nam đang ở trạng thái “C” – tức là visa sẵn có cho cả danh mục visa dành riêng và không dành riêng. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư EB-5 (đầu tư gián tiếp hay trực tiếp) có thể nộp đơn ngay khi đã hoàn tất tất cả giấy tờ cần thiết để được Sở di trú xem xét và xử lý.

Ví dụ khác: Đối với Trung Quốc, visa dành riêng cũng ở trạng thái “C” – sẵn có. Tuy nhiên, với visa không dành riêng, Sở di trú chỉ đang xem xét các hồ sơ nộp trước hoặc vào ngày 15/12/2015.

         Ngày Nộp Đơn (thời gian mà người nộp đơn biết được có thể nộp hồ sơ đến Trung Tâm Visa Quốc Gia – NVC để xin visa và được xử lý)

Bảng bên dưới thể hiện ngày nộp đơn xin thị thực trong một khung thời gian phù hợp để hành động ngay lập tức quá trình nộp đơn. Người nộp đơn xin thị thực có ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn trong bảng có thể tập hợp và nộp các hồ sơ được yêu cầu cho Trung tâm thị thực Quốc gia của Bộ ngoại giao – NVC, sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm thị thực Quốc gia kèm theo các hướng dẫn chi tiết. Ngày nộp đơn cho danh mục đăng ký vượt mức là ngày ưu tiên của người nộp đơn đầu tiên mà không thể nộp hồ sơ tới Trung tâm thị thực Quốc gia để xin thị thực nhập cư. Nếu một danh mục được thể hiện “current – sẵn có”, thì tất cả người nộp đơn trong danh mục liên quan đều có thể nộp đơn, bất kể ngày ưu tiên nào.

Danh sách “C” chỉ ra rằng danh mục đó đang có sẵn, và các đơn đăng ký có thể được nộp bất kể ngày ưu tiên của người nộp đơn. Danh sách liệt kê các ngày cho bất kể danh mục nào thể hiện chỉ những người nộp đơn với ngày ưu tiên sớm hơn ngày được liệt kê mới có thể nộp đơn.

Truy cập www.uscis.gov/visabulletininfo để biết thông tin về USCIS có xác định biểu đồ này được sử dụng (thay cho biểu đồ trong đoạn 5.A “Ngày hành động cuối cùng”) trong tháng này để nộp đơn xin chuyển đổi tình trạng với USCIS hay không.

Visa Bullentin 08/2024

Diễn giải: Trong bản tin Visa Bulletin Mỹ tháng 8/2024, Ngày nộp đơn của Việt Nam giữ nguyên như tháng 7 vừa qua. Đối với diện EB5, Việt Nam đang trong tình trạng “C” – sẵn có, nhà đầu tư EB5 không phải chờ đợi và có thể nộp đơn đến NVC bất cứ lúc nào để được đặt lịch phỏng vấn, xin visa.

Ví dụ khác: Đối với Trung Quốc, visa dành riêng trong tình trạng “C” – sẵn có. Tuy nhiên, với mục visa không dành riêng, Sở di trú chỉ mới đang xét duyệt những hồ sơ đặt lịch phỏng vấn nộp từ ngày 01/01/2017 trở về trước.

Thông Tin Định Cư Dành Cho Nhà Đầu Tư.