CHƯƠNG TRÌNH VISA L1

CHƯƠNG TRÌNH VISA L1

CHƯƠNG TRÌNH VISA L1

CHƯƠNG TRÌNH VISA L1

CHƯƠNG TRÌNH VISA L1

CHƯƠNG TRÌNH VISA L1

CHƯƠNG TRÌNH VISA L1

Visa L-1 là loại visa dưới dạng không định cư (Non-Immigrant Visa) nằm trong nhóm visa làm việc của Mỹ và có giá trị tương tự như giấy phép lao động (Work Permit) ở Việt Nam. Người được cấp visa này được quyền cư trú và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ mà không cần phải có thêm bất kỳ loại giấy phép lao động nào. Visa làm việc tại Mỹ loại này thường có thời hạn tối đa là 07 năm. 

Đối tượng chính của loại visa L-1 là doanh nhân, nhà quản lý cấp cao của các công ty tại Việt Nam có nhu cầu sang Mỹ để thực hiện các công việc kinh doanh, đầu tư, đồng thời hướng đến mục tiêu định cư lâu dài tại Mỹ. Visa L-1 có 2 loại dành cho 2 đối tượng khác nhau.

VISA L1 GỒM 2 LOẠI

Visa L-1A : loại visa dành cho Chủ Doanh nghiệp tại Việt Nam và sở hữu công ty kinh doanh tại Mỹ, đối tượng là nhà điều hành/người quản lý.

Thời hạn của visa lên đến 7 năm.

Visa L-1B : loại visa dành cho chuyên viên có năng lực đặc biệt trong ngành nghề nhất định (Specialized Knowledge)/ kiến thức chuyên môn cao.

Thời hạn của visa lên đến 5 năm.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VISA L-1

  • Là Chủ / Cổ đông/ Giám đốc cấp cao trong Doanh nghiệp tại Việt Nam.

  • Thời gian hoạt động của Doanh nghiệp tại Việt Nam tối thiểu là 3 năm.

  • Doanh nghiệp ở Mỹ có thể mới thành lập hoặc đang hoạt động. Có kế hoạch phát triển chi tiết.

  • Doanh nghiệp tại Mỹ không bắt buộc phải cùng loại hình kinh doanh như Doanh nghiệp tại Việt Nam.

  • Doanh nghiệp ở Mỹ và Việt Nam phải có Trụ sở và địa chỉ cụ thể.

  • Doanh nghiệp ở Mỹ có thể được mở mới hoặc đã hoạt động, doanh nghiệp này cần có trụ sở văn phòng chính thức.
  • Loại hình đầu tư: Mở văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc mua công ty tại bất kỳ tiểu bang nào trên nước Mỹ.
  • Doanh nghiệp ở Mỹ có thể là chi nhánh, công ty con hoặc cổ phần với công ty khác chiếm hơn 51% cổ phần Doanh nghiệp.
  • Tính chất của doanh nghiệp ở Mỹ và Việt Nam (chức năng kinh doanh) không bắt buộc phải giống nhau.
  • Doanh nghiệp mới cần có kế hoạch kinh doanh và phát triển trong 5 năm.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI MỸ

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ

Chương trình Visa L1

KHỞI ĐỘNG HỒ SƠ CÙNG USIMI GROUP

Thẩm định Hồ sơ tại Việt Nam. Lập kế hoạch kinh doanh tổng quan.

01

Chương trình Visa L1

XỬ LÝ HỒ SƠ

Hoàn tất Kế hoạch Kinh doanh. Hình thành Doanh nghiệp tại Mỹ. Xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài.

02

Chương trình Visa L1

NỘP HỒ SƠ VÀO SỞ DI TRÚ MỸ

Chuyển tiền vào Doanh nghiệp tại Mỹ. Nộp hồ sơ xin cấp Visa L1.

03

Chương trình Visa L1

NHẬN VISA L-1

Phỏng vấn tại Lãnh sự quán/ Đại sứ quán. Cả Gia đình đến Mỹ kinh doanh và sinh sống.

04

Chương trình Visa L1

NỘP ĐƠN CHUYỂN ĐỔI THẺ XANH TẠI MỸ

Thực hiện chuyển đổi, nhận thể xanh ngay tại Mỹ theo phương án phù hợp: EB1C, EB5, EB3,....

05

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ KHÁC

CHƯƠNG TRÌNH EB5

Định cư Mỹ

CHƯƠNG TRÌNH EB5

Định cư Mỹ

Chính phủ Hoa Kỳ đã tạo ra Chương trình Đầu tư định cư EB-5 để khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp Hoa Kỳ với mức chi phí và đầu tư thấp hơn so với các chương trình khác,. Để đổi lấy việc đầu tư vào một doanh nghiệp tạo việc làm cho người lao động bản xứ, công dân nước ngoài và gia đình của họ đủ điều kiện để trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ.

Tìm hiểu thêm

CHƯƠNG TRÌNH VISA E2

Định Cư Mỹ

CHƯƠNG TRÌNH VISA E2

Định Cư Mỹ

E2 là Visa tạm trú tại Mỹ, được cấp cho các Nhà đầu tư đến từ các Quốc gia có ký kết Hiệp ước Thương mại Hàng hải với Mỹ. Visa E2 có thời hạn 5 năm và có thể gia hạn vô số lần. Từ E2, Nhà đầu tư có thể chuyển đổi sang Visa định cư, nhận Thẻ xanh ngay tại Mỹ thông qua các chương trình như EB3, EB1C,…

Tìm hiểu thêm