Visa 188B là thị thực tạm trú diện kinh doanh và đầu tư, cho phép nhà đầu tư, doanh nhân Việt Nam và gia đình định cư tại Úc thông qua hình thức đầu tư từ 2,500,000 AUD vào các hạng mục chỉ định bởi chính phủ thông qua quỹ đầu tư.

QUYỀN LỢI NHÀ ĐẦU TƯ:

 • Cả gia đình gồm (vợ, chồng, con cái dưới 23 tuổi) được cấp tạm trú 5 năm để sang Úc sinh sống, đầu tư, định cư
 • Con cái được học hành miễn phí lớp 1-12
 • Tự do học tập, làm việc, kinh doanh tại Úc
 • Được quyền xin lên thường trú nhân Úc nếu hoàn thành các điều kiện cam kết với chính phủ Úc, sau đó có thể xin lên quốc tịch Úc.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VISA 188B:

 • Dưới 55 tuổi
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú
 • Doanh nhân có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý 1 hoặc nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư
 • Sở hữu và quản lý điều hành ít nhất 10% cổ phần công ty hoặc quản lý vốn đầu tư tối thiểu 1,5 triệu AUD (~25 tỷ VND) trong ít nhất 1 năm trong 5 năm gần nhất.
  Tài sản tại VN trong 2 năm gần nhất: 2,500,000 AUD (~45 tỷ VND)


ĐIỀU KIỆN LÊN THƯỜNG TRÚ NHÂN ÚC:

 • Thực hiện đầu tư 2.5 triệu AUD vào các hạng mục đầu tư như quy định trong thời gian tạm trú ít nhất là 3 năm và cho đến khi được cấp thường trú nhân 888B
 • Đạt điều kiện thời gian ở bắt buộc 24 tháng
 • Nhận được bảo lãnh của Bang visa 888B