Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) thông báo điều chỉnh lạm phát đối với Phí xử lý ưu tiên (Premium Processing Fees)

Hôm nay, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã thông báo về một quy định chính thức là sẽ tăng phí cho Đơn I-907 – Yêu cầu xử lý ưu tiên, để điều chỉnh theo lạm phát.

Đạo luật Ổn định USCIS đã ban hành mức Phí xử lý ưu tiên hiện tại và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) có thẩm quyền điều chỉnh Phí xử lý ưu tiên trong hai năm một lần. Sau khi đã giữ nguyên các khoản phí này trong ba năm, sau khi Đạo luật được thông qua, DHS hiện đang tăng Phí xử lý ưu tiên mà USCIS áp dụng tính phí cho tất cả các Đơn, danh mục hợp pháp và đủ điều kiện, phản ánh mức lạm phát tính từ 06/2021 đến 06/2023 theo Chỉ số giá tiêu dùng cho tất cả Người tiêu dùng thành thị. Việc điều chỉnh này làm tăng mức Phí xử lý ưu tiên nhất định từ $1,500 lên $1,685, từ $1,750 lên $1,965 và $2,500 lên $2,805.

DHS sẽ sử dụng doanh thu từ việc tăng Phí xử lý ưu tiên để cung cấp các dịch vụ xử lý ưu tiên; cải thiện quy trình xét duyệt; phản hồi các yêu cầu xét duyệt, bao gồm việc giảm bớt tình trạng tồn đọng trong quá trình xử lý yêu cầu về quyền lợi; và tài trợ cho các dịch vụ xét duyệt và nhập tịch của USCIS.

Mức phí thay đổi sẽ được áp dụng từ 26/02/2024. Nếu USCIS nhận được Đơn I-907 có đóng dấu bưu điện vào hoặc sau ngày 26/02/2024 với phí nộp đơn không chính xác, Sở di trú sẽ từ chối Đơn I-907 và hoàn lại phí nộp đơn. Đối với các hồ sơ được gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thương mại (chẳng hạn như UPS, FedEx và DHL), ngày đóng dấu bưu điện là ngày được phản ánh trên biên lai chuyển phát nhanh.

Bảng phí điều chỉnh chi tiết:

ĐƠN
PHÍ TRƯỚC ĐÂY
PHÍ MỚI CẬP NHẬT

Đơn I-129, Đơn dành cho người lao động không di trú

$1,500 (không di trú H-2B hoặc R-1). $2,500 (Tất cả các Đơn I-129 phân loại theo diện (E-1, E-2, E-3, H-1B, H-3, L-1A, L-1B, LZ, O-1, O-2, P -1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1, TN-1 và TN-2))

$1,685 (không di trú H-2B hoặc R-1). $2,805 (Tất cả các Đơn I-129 phân loại theo diện (E-1, E-2, E-3, H-1B, H-3, L-1A, L-1B, LZ, O-1, O-2, P -1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1, TN-1 và TN-2))

Đơn I-140, Đơn xin di trú cho người lao động nước ngoài

$2,500 (Định cư theo diện làm việc (EB) E11, E12, E21 (không thuộc nhóm Miễn trừ vì lợi ích quốc gia NIW), E31, E32, EW3, E13 và E21 (NIW))

$2,805 (Định cư theo diện làm việc (EB) E11, E12, E21 (không thuộc NIW), E31, E32, EW3, E13 và E21 (NIW))

Đơn I-539, Đơn xin gia hạn/thay đổi tình trạng không di trú

$1,750 (Đơn I-539 theo diện F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, J-2, E-1, E-2, E-3, L-2, H-4 , O-3, P-4 và R-2)

$1,965 (Đơn I-539 theo diện F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, J-2, E-1, E-2, E-3, L-2, H-4 , O-3, P-4 và R-2)

Đơn I-765, Đơn xin Giấy phép lao động

$1,500 (Một số sinh viên F-1 nhất định thuộc loại C03A, C03B, C03C)

$1,685 (Một số sinh viên F-1 nhất định thuộc loại C03A, C03B, C03C)

Anh/chị chỉ có thể yêu cầu xử lý ưu tiên cho các loại đơn khi USCIS có thông báo có Chế độ xử lý ưu tiên cho các loại đơn đó trên trang web của họ.

————————————
USIMI GROUP – Kinh nghiệm hơn 20 năm thực hiện thành công hàng trăm hồ sơ các chương trình EB5, L1A, E2…
📍 95 Đường B4, Khu đô thị Sala, TP HCM
☎️ Hotline: 0902 64 8986 / 091 886 7009