BẢN TIN THỊ THỰC VISA BULLETIN THÁNG 4/2023

Bản tin thị thực Hoa Kỳ tháng 4/2023 không có quá nhiều khác biệt so với tháng 3 vừa qua. Theo đó, ngoài Trung Quốc và Ấn Độ đang là 2 quốc gia tồn đọng hồ sơ, các quốc gia khác hiện tại vẫn đang có sẵn lượng visa để cấp cho Nhà đầu tư đủ điều kiện, bao gồm Việt Nam.

PHẦN A: NGÀY HÀNH ĐỘNG CUỐI CÙNG (FINAL ACTION DATES)

Bảng A cho biết những đơn xin thẻ xanh có ngày ưu tiên đã đến lượt được phê duyệt.

 

Lưu ý: Lượng Visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ có ngày ưu tiên trước ngày hạn mức trên bảng.

Đầu tư EB-5 trực tiếp & gián tiếp qua Trung tâm Vùng: Ngoài trừ Trung Quốc và Ấn Độ, các quốc gia khác không bị tồn đọng hồ sơ và có sẵn Visa dành cho Nhà đầu tư.

Đầu tư EB-5 vào khu vực nông thôn/ tỷ lệ thất nghiệp cao/ dự án cơ sở hạ tầng: Visa có sẵn để cấp cho Nhà đầu tư của tất cả các nước.

PHẦN B: NGÀY NỘP HỒ SƠ (DATES FOR FILING)

Theo Bảng B, những đương đơn xin thẻ xanh đang sống bên ngoài nước Mỹ có thể nộp đơn cho Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC).