USCIS CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH ĐỂ TỰ ĐỘNG GIA HẠN THẺ XANH CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN XIN NHẬP TỊCH

Bắt đầu từ ngày 12 tháng 12 năm 2022, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã cập nhật Sổ tay Chính sách, cho phép cơ quan này tự động gia hạn hiệu lực của Thẻ Xanh cho những thường trú nhân (TTN) hợp pháp đã nộp đơn xin nhập tịch để trở thành công dân Hoa Kỳ.

Cập nhật này dự kiến sẽ giúp những người nộp đơn xin nhập tịch được xử lý nhanh hơn khi được gia hạn Thẻ Xanh mà không cần phải nộp Đơn I-90 (Đơn Thay Thế Thẻ Xanh). Những TTN đã nộp Đơn N-400 (Đơn xin Nhập tịch) có thể gia hạn thẻ ngay cả khi họ không nộp Đơn I-90.

USCIS sẽ cập nhật thông tin mới này lên giấy biên nhận của Đơn N-400 để gia hạn Thẻ Xanh lên đến 24 tháng cho đương đơn. Giấy biên nhận có thể được xuất trình cùng với Thẻ Xanh đã hết hạn để làm bằng chứng về việc duy trì tình trạng, xác định danh tính và được dùng như giấy phép làm việc theo Danh sách A của Mẫu Đơn Xác Minh Đủ Điều Kiện Làm Việc (I-9).

Trước khi có sự thay đổi này, theo chính sách cũ của USCIS, những người xin nhập tịch nếu không nộp đơn ít nhất sáu tháng trước ngày Thẻ xanh hết hạn cần phải nộp Đơn I-90 để duy trì tài liệu phù hợp về tình trạng hợp pháp của họ. Còn lại, những người nộp đơn ít nhất sáu tháng trước khi Thẻ xanh hết hạn có đủ điều kiện được đóng tem tài liệu nhận dạng và viễn thông (“ADIT”) lên hộ chiếu. Dấu này chính là bằng chứng tạm thời về tình trạng TTN của họ.

USCIS ra bản cập nhật này thể hiện rằng họ nhận thấy quá trình xử lý hiện tại mất nhiều thời gian, đồng thời cải thiện tính linh hoạt và mức độ hiệu quả bằng cách giảm số lượng cuộc hẹn đóng dấu ADIT tại các văn phòng thực địa cũng như số lượng Đơn I-90 đã nộp.

Việc gia hạn sẽ áp dụng cho tất cả những người nộp Đơn N-400 từ ngày 12 tháng 12 năm 2022 trở đi. Đối với những TTN đã nộp đơn xin nhập tịch trước ngày 12 tháng 12, họ sẽ không nhận được Giấy báo nhận Đơn N-400 kèm nội dung gia hạn. Nếu Thẻ Xanh của họ hết hạn, họ vẫn phải nộp Đơn I-90 hoặc đi đóng tem ADIT lên hộ chiếu để duy trì bằng chứng hợp lệ về tình trạng TTN hợp pháp.

Cập nhật này không áp dụng cho những TTN hợp pháp bị mất Thẻ Xanh. Họ vẫn cần phải nộp Đơn I-90 ngay cả khi đã nộp đơn xin nhập tịch và được gia hạn tự động theo chính sách mới. Lý do là những người không phải công dân luôn phải mang theo bằng chứng về tình trạng cư trú của mình, trong trường hợp này là Thẻ Xanh. Những ai nộp đơn yêu cầu đóng dấu ADIT có thể lên lịch hẹn tại Văn phòng Thực địa của USCIS bằng cách liên hệ với Trung tâm Liên hệ của USCIS.

Quý anh chị nếu có bất kỳ thắc mắc nào về hồ sơ định cư Mỹ, vui lòng gọi Hotline 0902 64 8986 / 091 886 7009 để gặp Luật sư hoặc Chuyên viên tư vấn USIMI GROUP.

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *