THƯỜNG TRÚ NHÂN TẠI MỸ CÓ QUYỀN & TRÁCH NHIỆM GÌ​​​​​​​?

Thường Trú Hoa Kỳ là gì?

Thường trú Hoa Kỳ là tình trạng di trú cho phép người nhập cư sống và làm việc vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Người nhập cư nước ngoài nhận được cư trú vĩnh viễn và hợp pháp sẽ được cấp một thẻ cư trú hay còn được biết đến là thẻ xanh. Để trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ, nhà đầu tư có thể tham gia Đầu tư EB-5 Trực tiếp (Direct EB-5). Ngay khi hồ sơ được chấp nhận, nhà đầu tư, vợ/chồng, và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ có thể sống và làm việc vĩnh viễn ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, họ cũng có được toàn bộ quyền công dân Hoa Kỳ sau 5 năm.

Các Quyền Thường Trú (Người Giữ Thẻ Xanh)

Thường trú nhân Hoa Kỳ, còn được gọi là những người giữ thẻ xanh, được cấp nhiều quyền lợi. Thường trú nhân có thể sống và làm việc vĩnh viễn tại bất cứ đâu ở Hoa Kỳ. Vì vậy, thường trú nhân có thể chọn để sống và làm việc ở bất kỳ tiểu bang nào của Hoa Kỳ mà họ mong muốn. 

Thường trú nhân được bảo vệ hoàn toàn trước luật pháp liên bang, tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ. Thường trú nhân có quyền tiếp cận một trong những hệ thống giáo dục cao học tốt nhất trên thế giới và có thể tránh được việc nộp lệ phí quốc tế tại các trường đại học và cao đẳng trong tiểu bang. 

Nhờ việc sống ở Hoa Kỳ, thường trú nhân cũng có thể tiếp cận gần hơn đến dịch vụ chăm sóc y tế cấp thế giới. Nếu muốn, thường trú nhân cũng có thể đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ vào bất cứ thời điểm nào trong suốt thời gian thường trú của mình. Họ cũng có quyền trở thành công dân Hoa Kỳ nếu họ chọn làm vậy, mặc dù điều này không phải yêu cầu bắt buộc cho việc thường trú.

Các Quyền Thường Trú

 • Sống và làm việc tại bất kỳ nơi nào của Hoa Kỳ
 • Được bảo vệ hoàn toàn bởi luật pháp liên bang, tiểu bang và địa phương Hoa Kỳ
 • Tiếp cận hệ thống giáo dục cao học đẳng cấp thế giới
 • Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cấp thế giới
 • Có thể đi du lịch bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ
 • Lựa chọn để nhận quyền công dân Hoa Kỳ

Những trách nhiệm của Thường Trú Nhân

Bên cạnh việc được cấp những quyền mở rộng, thường trú nhân cũng phải thực hiện nhiều trách nhiệm. Họ phải nộp các loại thuế được áp dụng, giống như điều một công dân Hoa Kỳ phải làm. Điều này có nghĩa là thường trú nhân phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân với Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS). Thuế này được dựa trên tổng thu nhập của thường trú nhân trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những người nhập cư từ các quốc gia có hiệp ước thuế với Hoa Kỳ có thể nhận một tín dụng để thanh toán thuế nước ngoài. Người giữ thẻ xanh cũng phải thanh toán tất cả các khoản thuế đang áp dụng tại tiểu bang. 

Giống như công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân phải đăng ký với Dịch Vụ Chọn Lọc nếu họ là nam tuổi từ 18 đến 25. Đăng ký với Dịch Vụ Chọn Lọc giúp những người đàn ông này có đủ điều kiện để được rút ra khỏi quân đội Hoa Kỳ trong trường hợp Hoa Kỳ có chiến tranh. Thường trú nhân cũng phải có phẩm chất đạo đức tốt.

Trách nhiệm Thường Trú

 • Trả các loại thuế áp dụng tại tiểu bang
 • Trả các loại thuế áp dụng tại liên bang
 • Đàn ông tuổi từ 18 đến 25 đăng ký Dịch Vụ Chọn Lọc
 • Phẩm chất đạo đức tốt
 • Những yêu cầu về thể chất

Thường Trú với Quyền công dân

Công dân Hoa Kỳ và thường trú không giống nhau. Thường trú nhân không được phép giữ hộ chiếu Hoa Kỳ. Thay vào đó, thường trú nhân vẫn là công dân của quốc gia mà họ mang quốc tịch. 

Để được hưởng đầy đủ các quyền công dân, thường trú nhân phải nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ. Thường trú nhân có thể trở thành một công dân Hoa Kỳ toàn diện bằng cách nộp đơn xin quốc tịch thông qua USCIS. Thông thường, thường trú nhân có thể nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ đầy đủ sau thời gian 05 năm đã sống tại Hoa Kỳ.

 

Quyền Thường Trú Nhân Công dân Hoa Kỳ
Sống và làm việc tại bất cứ đâu của Hoa Kỳ?
Được bảo vệ bởi luật pháp Hoa Kỳ?
Được tiếp cận hệ thống giáo dục cao học?
Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế?
Có thể đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ?
Có thể lấy hộ chiếu Hoa Kỳ? Không
Chạy đua vào hầu hết các vị trí quan chức được bầu cử? Không
Tiếp cận các lợi ích của liên bang? Không
Phải tuân theo những yêu cầu cư trú? Không

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *