Số lượng visa EB-5 cao hơn mức trung bình dự kiến cho năm tài chính 2024

Bộ Ngoại giao đã công bố Giới Hạn Số lượng Hàng Năm cho Năm Tài chính 2024, xác định Visa dựa trên việc làm giới hạn là 161.000 hồ sơ, mức này đã vượt quá mức phân bổ cơ bản là 140.000 hồ sơ.

Trong đó, hồ sơ EB-5 chiếm 7.1% trên tổng số hồ sơ trên, điều này dẫn đến việc số lượng hồ sơ EB-5 phát hành nhiều hơn mức trung bình, lên đến tổng cộng là 11.431 hồ sơ.

Do đó, Lãnh sự quán và Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ phải tích cực làm thêm giờ để xử lý hơn 14.000 Visa EB-5 chưa đặt trước có sẵn trong năm Tài chính 2023.

Việc chuyển giao hồ sơ Visa chưa sử dụng được dự trữ trong EB-5

Trong chương trình EB-5, có một quy định cho việc chuyển giao Visa dự trữ chưa sử dụng từ một năm tài chính trước đó sang năm tài chính tiếp theo.

Bộ Ngoại giao Mỹ (DOS) đã trình bày quy trình này trong một cuộc họp gần đây với Hiệp hội Luật sư Di trú Mỹ (AILA), nhấn mạnh việc ưu tiên sử dụng các Visa chuyển giao từ năm tài chính trước khi sử dụng các Visa mới được dự trữ cho năm Tài chính sau đó. 

Ví dụ, với Visa nông thôn trong năm Tài chính 2023, không được sử dụng, nó sẽ được chuyển giao vào danh mục nông thôn trong năm Tài chính 2024. Tuy nhiên, nếu nó vẫn không được sử dụng trong năm 2024, nó sẽ chuyển sang danh mục không được dự trữ trong năm Tài chính 2025. Nếu nó vẫn không được sử dụng trong năm 2025, nó sẽ bị mất vĩnh viễn.

Dự đoán số lượng Visa không lao động trong vòng 3 năm tiếp theo

Theo nhiều dự đoán từ các chuyên gia xử lý Visa EB-5, số lượng Visa không lao động sẽ cao trong vòng 3 năm Tài chính tới.

Cụ thế, trong năm Tài chính 2023, có tất cả 1.399 hồ sơ mới được dành cho Visa không lao động không được sử dụng thì sẽ được chuyển sang năm Tài chính 2024.

Dự đoán của các chuyên gia cho rằng trong năm Tài chính 2024, không có visa không lao động mới được cấp trong năm đó sẽ được sử dụng, và tất cả chúng sẽ chuyển sang năm tài chính tiếp theo.

Năm Tài chính
Visa lao động
Visa EB-5
Visa không lao động
Visa không lao động chuyển giao
Tổng Visa không lao động

2024

161.000

11.431

1.143

1.399

2.542

2025

140.000 (tối thiểu)

9.940 (tối thiểu)

994 (tối thiểu)

1.143*

2.137* (tối thiểu)

2026

140.000 (tối thiểu)

9.940 (tối thiểu)

994 (tối thiểu)

Visa không lao động chưa sử dụng năm 2025

994 (tối thiểu) + chuyển giao