Năm 2024 - QUÁ TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ RÚT NGẮN “KỶ LỤC”

Theo ghi nhận trong khoảng thời gian gần đây, thời gian xét duyệt hồ sơ I-526 rơi vào trong vòng 24 tháng, và đã có những bộ hồ sơ đầu tư vào khu vực nông thôn (RURAL) có kết quả chấp thuận chỉ trong khoảng 1 năm. Đối với hồ sơ I-829, cũng ghi nhận xu hướng rút ngắn thời gian xét duyệt, với thời gian có chấp thuận chỉ từ 2,5 năm. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, đây được xem là một trong những dấu hiệu tích cực trong việc hiện thực hóa mục tiêu giảm thời gian xử lý hồ sơ EB-5 của USCIS.

Vào tháng 2 vừa qua, USCIS thông báo rằng đã giảm được lượng hồ sơ tồn đọng lần đầu tiên sau hơn 10 năm nhờ số lượng hồ sơ được hoàn thành xét duyệt kỷ lục trong năm tài chính 2023. 

Trong năm tài chính 2024, USCIS đang tiếp tục duy trì tốc độ này, đồng thời theo dõi và giải quyết những vấn đề còn lại gây chậm trễ trong quá trình xử lý.

Số lượng hồ sơ I-526 và I-829 được xét duyệt theo tháng (Nguồn USCIS và blog.lucidtext.com)
Số lượng hồ sơ I-526 và I-829 được xét duyệt theo tháng (Nguồn USCIS và blog.lucidtext.com)

 

Theo số liệu từ Sở Di trú Mỹ, có thể thấy không chỉ nhiều bộ hồ sơ I-526 và I-829 được xét duyệt hơn trong thời gian gần đây, mà số lượng hồ sơ được chấp thuận cũng tăng lên đáng kể. Nhà đầu tư có thể xem chi tiết tại hai biểu đồ bên dưới.

Tình hình xét duyệt hồ sơ I-829 theo quý (Nguồn USCIS và blog.lucidtext.com)
Tình hình xét duyệt hồ sơ I-829 theo quý (Nguồn USCIS và blog.lucidtext.com)

Trong bốn tháng đầu năm tài chính 2024 (bắt đầu từ tháng 10/2023 đến hết tháng 1/2024), tổng cộng đã có 3.142 visa EB-5 đã được cấp (chỉ tính riêng số lượng visa được xử lý tại lãnh sự), đánh dấu mức tăng trưởng 97% so với cùng kỳ năm tài chính 2023. Đáng chú ý, hơn 1.200 visa EB-5 được cấp cho gia đình các nhà đầu tư Việt Nam, chiếm 38% tổng số visa EB-5 được cấp trên toàn thế giới trong khoảng thời gian này.

Tình hình xét duyệt hồ sơ I-526 theo tháng (Nguồn USCIS và blog.lucidtext.com)
Tình hình xét duyệt hồ sơ I-526 theo tháng (Nguồn USCIS và blog.lucidtext.com)
 
 
Nỗ lực cải thiện của Sở Di trú Mỹ
  • Sự cải thiện của Sở Di trú Mỹ (USCIS) trong thời gian xét duyệt hồ sơ định cư Mỹ EB-5 gần đây đến từ nhiều yếu tố khác nhau. Đầu tiên, Đạo luật Cải cách EB-5 (RIA) đã đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho thời gian xử lý hồ sơ và yêu cầu xử lý ưu tiên cho các dự án nông thôn, cũng như tập trung vào hiệu quả xét duyệt bằng cách giảm thiểu các bước xét duyệt hồ sơ I-526, thay vào đó tập trung vào việc xét duyệt nguồn tiền đầu tư.

 

  • Thứ hai, USCIS đã tăng cường số lượng nhân viên xét duyệt hồ sơ để nâng cao khả năng xử lý hồ sơ và khắc phục tình trạng tồn đọng hồ sơ. Quả thực, việc bổ sung thêm số lượng nhân viên đã đem lại kết quả vượt ngoài mong đợi. Nếu như trong thời gian từ 2019-2022, số lượng hồ sơ I-526 được hoàn thành xét duyệt chỉ đạt mức trung bình ít hơn 250 hồ sơ/ tháng, thì con số này đã tăng chóng mặt lên 430 hồ sơ/ tháng trong Quý 4 năm tài chính 2023 (theo báo cáo chính thức), và hơn 700 hồ sơ trong tháng 2 năm 2024 (theo dữ liệu sơ bộ).

 

  • Thứ ba, việc thiết lập các quy trình và mục tiêu xử lý mới cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất và tốc độ xử lý hồ sơ. Thêm vào đó, sự tăng cường ngân sách thông qua việc tăng phí nộp hồ sơ (có hiệu lực từ ngày 1/4/2024), và nguồn tài trợ bổ sung từ Quốc hội đã giúp USCIS có thêm nguồn lực để đầu tư vào công nghệ và đào tạo nhân viên, từ đó giúp tăng cường khả năng xử lý hồ sơ.
Thông Tin Định Cư Dành Cho Nhà Đầu Tư.