Lệ phí định cư Mỹ có thể gia tăng hơn gấp ba 

Các đề xuất gia tăng lệ phí định cư Mỹ đã được công bố trên Công báo Liên bang (Federal Register – FR) bởi Bộ An ninh Nội địa Mỹ (Department of Homeland Security – DHS), cơ quan mẹ của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (US Citizenship and Immigration Services – USCIS) – cơ quan có nhiệm vụ xử lý các yêu cầu liên quan đến định cư Mỹ và nhập tịch Mỹ.

 

Dự kiến như sau:

  • Lệ phí xin thị thực định cư Mỹ diện EB-5 có thể tăng mạnh từ 3.675 USD lên đến 11.160 USD. Lệ phí của thị thực L (L-1A) và H1 (H-1B) cũng sẽ gia tăng.
  • Lệ phí thị thực định cư Mỹ EB-5 dành cho các nhà đầu tư và doanh nhân sẽ tăng mạnh 204% (từ 3.675 USD hiện tại lên đến 11.160 USD).
  • Lệ phí của thị thực L – luân chuyển nhân viên trong nội bộ công ty sang Mỹ – tăng 201% (từ 460 USD lên 1.385 USD).
  • Lệ phí cho thị thực H-1B (định cư Mỹ theo diện làm việc) tăng cao nhất – tăng đến 2.050% (từ 10 USD hiện tại lên đến mức 215 USD). Lệ phí của các dạng thị thực H-1 (bao gồm H-1B) tăng 70%, từ 460 USD lên 780 USD. Mỹ cấp khoảng 85.000 thị thực theo chương trình H-1B cho người nước ngoài làm việc tại các công ty Mỹ để giải quyết tình trạng thiếu lao động tại địa phương trong các ngành nghề đặc biệt.
  • Lệ phí thị thực O cho người có kỹ năng nổi trội tăng 129%.
  • Phí dịch vụ định cư Mỹ chất lượng cao của tất cả các loại thị thực vẫn sẽ ở mức 2.500 USD như cũ. Một số loại chi phí khác có thể giảm.

 

USCIS cho biết việc gia tăng lệ phí xuất phát từ hiện trạng thực tế: 98% nguồn kinh phí hoạt động của Sở Di trú đến từ các khoản lệ phí này chứ không phải từ sự phân bổ của Quốc hội.

Hiện nay, đề xuất gia tăng lệ phí định cư Mỹ vẫn đang chờ đánh giá và xét duyệt. Trong thời điểm chuyển giao quan trọng này, những nhà đầu tư và doanh nhân có dự định nhập cư Mỹ theo diện thị thực EB-5 cần nhanh chóng xúc tiến hồ sơ để tiết kiệm một khoản chi phí không nhỏ.

Trong quá trình thực hiện thủ tục và lựa chọn dự án đầu tư EB-5 an toàn, quý nhà đầu tư hãy liên hệ với các chuyên gia đến từ tập đoàn tư vấn định cư Mỹ AIMS, để được tiếp cận với các dự án EB-5 sắp hoặc đã hoàn thiện, được chính phủ Mỹ phê duyệt, đảm bảo quyền lợi thẻ xanh Mỹ và giảm thiểu rủi ro trong quá trình làm hồ sơ xin thị thực EB-5. 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *