LÃNH SỰ QUÁN MỸ SẼ TỪ CHỐI PHỎNG VẤN CÁC ĐƯƠNG ĐƠN KHÔNG MANG THEO ĐẦU ĐỦ GIẤY TỜ

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM sẽ KHÔNG PHỎNG VẤN những đương đơn xin thị thực định cư không đem đầy đủ TẤT CẢ các giấy tờ được yêu cầu đến buổi phỏng vấn và không tải đầy đủ TẤT CẢ các giấy tờ được yêu cầu lên hệ thống CEAC theo hướng dẫn tại đây.

 

Với các hồ sơ được xử lý qua Hệ thống Nộp hồ sơ Điện tử (CEAC), vui lòng in TRANG ĐỐI CHIẾU tại đây và đánh dấu đầy đủ các mục được yêu cầu trong trang đối chiếu để đảm bảo quý vị đã sẵn sàng cho buổi phỏng vấn. Quý vị sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHỎNG VẤN và phải đặt lại lịch hẹn phỏng vấn mới nếu TRANG ĐỐI CHIẾU này chưa được hoàn tất.

Đương đơn phải đảm bảo:

  1. Đã tải TOÀN BỘ các giấy tờ cập nhật lên hệ thống CEAC.
  2. Mang tới buổi phỏng vấn TOÀN BỘ giấy tờ BẢN CHÍNH/ BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC trùng khớp với các giấy tờ đã tải lên hệ thống CEAC.

 

Tất cả các đương đơn nào không hoàn tất việc khám sức khỏe và mang theo tờ thông tin khám sức khỏe (Information Sheet) được cấp bởi Đơn vị khám sức khỏe do Lãnh sự quán chỉ định cũng sẽ không được phỏng vấn. 

Những đương đơn nào KHÔNG ĐƯỢC PHỎNG VẤN sẽ phải tự đặt lại lịch hẹn mới theo hướng dẫn trên hệ thống.

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *