HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG CỦA SỞ DI TRÚ VỀ CHƯƠNG TRÌNH EB-5 ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀO NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2023

Vào ngày 11 tháng 10 năm 2023, Sở Di trú đã thông báo về hai nội dung quan trọng về Đạo luật Cải cách năm 2022 (RIA): Giai đoạn đầu tư 2 năm cho nhà đầu tư theo Đạo luật Cải cách năm 2022 (RIA) và Bảo vệ lòng tin cho cả nhà đầu tư trước RIA và nhà đầu tư RIA.

1. Giai đoạn đầu tư 2 năm cho nhà đầu tư theo Đạo luật Cải cách năm 2022 (RIA)

Sở Di trú cho biết, Đạo luật Di trú và Quốc tịch (INA) hiện chỉ yêu cầu rằng đầu tư phải được dự kiến duy trì ít nhất 2 năm, miễn là các yêu cầu về tạo việc làm đã được đáp ứng.”
Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư trước khi áp dụng RIA, họ vẫn phải duy trì đầu tư của họ suốt thời gian cư trú có điều kiện.
Giai đoạn 2 năm bắt đầu từ ngày mà tổng số tiền đầu tư cần thiết đã được thực hiện, bao gồm việc cung cấp cho đơn vị tạo việc làm. Nếu đầu tư được thực hiện hơn hai năm trước khi nộp đơn I-526 hoặc I-526E, Sở Di trú cho biết đầu tư nên được duy trì vào thời điểm nộp đơn I-526 hoặc I-526E để Sở Di trú có thể đánh giá tính hợp lệ.

2. Bảo vệ lòng tin cho cả nhà đầu tư trước RIA và nhà đầu tư RIA

RIA đưa ra các biện pháp bảo vệ mở rộng mới cho các nhà đầu tư tại các Trung tâm vùng đã bị chấm dứt hoạt động và cấm Công ty thương mại mới (NCE).

Hướng dẫn ngày 11 tháng 10 cho biết rằng những biện pháp bảo vệ này sẽ áp dụng cho cả nhà đầu tư trước RIA cũng như nhà đầu tư RIA. Sở Di trú cũng cho biết họ sẽ “linh hoạt về thủ tục” theo quy định để kéo dài thời hạn là 180 ngày cho nhà đầu tư để xác định tính hợp lệ tiếp tục mặc dù việc chấm dứt hoạt động hoặc loại bỏ trừng phạt của Trung tâm Vùng hay NCE liên quan của họ.

Hướng dẫn mới phân biệt việc chấm dứt hợp đồng vì “không tuân thủ hành chính đơn thuần” với “lý do hợp pháp”.Trong trường hợp Trung tâm Vùng bị chấm dứt vì “lý do hợp pháp,” Sở Di trú cho biết họ sẽ không kéo dài thời hạn áp dụng và ngụ ý rằng những lý do này cũng có thể ảnh hưởng đến tính hợp lệ tiếp tục của nhà đầu tư.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi Hotline 0902 64 8986 để được hỗ trợ kịp thời.

————————————
USIMI GROUP – Kinh nghiệm hơn 20 năm thực hiện thành công hàng trăm hồ sơ các chương trình EB5, L1A, E2…
📍 95 Đường B4, Khu đô thị Sala, TP HCM
☎️ Hotline: 0902 64 8986 / 091 886 7009