Theo dữ liệu cập nhật từ USCIS, việc xử lí hồ sơ I526 đang được cải thiện đáng kể. Hiện đã xử lý tổng cộng 455 đơn trong suốt quý 3 năm 2022, tăng từ 152 đơn được xử lí trong quý 2 và chỉ 61 đơn trong quý 1. Tuy nhiên, những con số này chỉ chiếm 40% tổng số đơn được xử lí trong quý 4 năm 2020.

QUI TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ I526

Trong quý 3 năm 2022, USCIS đã xử lý tổng cộng 455 đơn I-526. Điều này cho thấy hiệu quả xử lý hồ sơ đang tăng nhanh, sau đợt xử lý thấp nhất thời đại chỉ có 61 đơn được xử lí trong quý 1 năm 2022 và 152 đơn được xử lí trong quý 2.

Để so sánh, quý 4 năm tài khóa 2020 là thời gian đơn I-526 được xử lý hiệu quả nhất kể từ đầu năm 2019 với tổng 1140 đơn I-526 được xử lý. Quay trở lại quý 3 năm 2018 là thời gian đơn I-526 được xử lý với tốc độ đáng kinh ngạc, chạm ngưỡng 4,424 đơn (trong đó có 4,012 đơn được chấp thuận và 412 đơn bị từ chối)

Vì vậy, có thể nói hiện nay quá trình xử lý hồ sơ I-526 đang dấu hiệu tăng mạnh. Hy vọng rằng với tin tức về việc USCIS tăng cường tốc độ xử lý đơn và sự gia giảm các tác động từ dại dịch, chúng ta có thể tiếp tục nhìn thấy những bước tiến đáng kể trong việc xử lý số lượng hồ sơ ngày một tăng trong tương lai.

SỐ LIỆU XỬ LÝ USCIS I526 TRONG 8 QUÝ VỪA QUA

NĂM QUÝ 4 2020 QUÝ 1 2021 QUÝ 2 2021 QUÝ 3 2021 QUÝ 4 2021 QUÝ 1 2022 QUÝ 2 2022 QUÝ 3 2022
ĐƠN I526 ĐÃ NHẬN 53 91 98 169 456 189 420 32
ĐƠN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN 904 1,004 752 592 50 16 50 264
ĐƠN BỊ TỪ CHỐI 236 119 130 135 266 45 102 191
TỔNG ĐƠN ĐÃ GIẢI QUYẾT 1,140 1,123 882 727 316 61 152 455

 

THỜI GIAN XỬ LÍ ĐƠN I526 VÀ NHỮNG DỰ ĐOÁN TRONG TƯƠNG LAI

Với dữ liệu quý 3 năm 2022, USCIS đã công bố thời gian xử lý I526 là 43,8 tháng. Nếu hiệu quả xử lý của USCIS vẫn giống hệt như quý 3, Sở Di trú sẽ mất 7 năm để xử lý 12,998 đơn đang chờ.

TỈ LỆ TỪ CHỐI I526 CAO

Tỷ lệ từ chối đơn I526 trong quý 3 năm 2022 là 42%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình trước đây vào khoảng 10 – 20%. Số lượng lớn các đơn bị từ chối phản ánh thái độ tại Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư, đặc biệt là đối với các trường hợp EB-5 trực tiếp, và đặc biệt do Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 đã bảo vệ USCIS khỏi việc xem xét tư pháp đối với các quyết định EB-5 bất công.

QUÁ TRÌNH XỬ LÝ I829

Trong quý 3 năm 2022, USCIS xử lý tổng số đơn I526 là 389 đơn. Mặc dù quy trình xử lý I-829 không nhanh như quy trình xử lý I-526, nhưng tổng số gần đây nhất vẫn bằng khoảng 1/2 số lượng quy trình xử lý I-829 của quý 4 năm 2020. Theo số liệu trên, có thể hy vọng rằng hiệu quả xử lý của USCIS tiếp tục tăng và số lượng I-829 bắt đầu đạt mức cao nhất trong những năm gần đây.

SỐ LIỆU ĐANG XỬ LÍ ĐƠN USCIS I829 TRONG 8 QUÝ VỪA QUA

NĂM TÀI KHÓA QUÝ 4 2020 QUÝ 1 2021 QUÝ 2 2021 QUÝ 3 2021 QUÝ 4 2021 QUÝ 1 2022 QUÝ 2 2022 QUÝ 3 2022
ĐƠN I829 ĐÃ NHẬN 740 205 1,053 1,249 784 618 383 200
ĐƠN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN 732 641 566 402 404 299 396 340
ĐƠN BỊ TỪ CHỐI 62 41 37 46 87 27 51 49
TỔNG ĐƠN ĐÃ GIẢI QUYẾT 794 682 503 448 491 326 447 389

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình đầu tư định cư hoặc giải đáp thắc mắc về hồ sơ, liên hệ ngay Hotline 0902 64 8986 / 091 886 7009 để được chuyên viên di trú và luật sư hỗ trợ kịp thời!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *