CHUYỂN ĐỔI TỪ THẺ XANH CÓ ĐIỀU KIỆN SANG THẺ XANH VĨNH VIỄN 

Chuyển từ thẻ xanh có điều kiện sang thẻ xanh vĩnh viễn hiểu nôm na là đổi thẻ xanh 2 năm sang thẻ xanh 10 năm.

Thẻ xanh có điều kiện chỉ có giá trị 2 năm và không được gia hạn. Muốn tiếp tục hưởng quy chế thường trú nhân ở Mỹ bạn phải chuyển đổi từ thẻ xanh có điều kiện sang thẻ xanh vĩnh viễn. Làm thủ tục chuyển đổi thẻ xanh 2 năm chính là làm thủ tục xóa bỏ điều kiện nhờ đó mà bạn được cấp thẻ xanh này.

Hồ sơ xóa bỏ điều kiện phải trình lên Sở Di trú trong vòng 90 ngày trước ngày thẻ xanh có điều kiện hết hạn. Nếu điều kiện không xóa bạn sẽ mất quyền thường trú nhân và phải rời nước Mỹ.

Thủ tục chuyển đổi từ thẻ xanh 2 năm sang thẻ xanh 10 năm khác nhau tùy theo quy chế thường trú nhân. Nói cách khác anh chị sang Mỹ diện nào thì thủ tục xóa bỏ điều kiện phụ thuộc vào dạng ấy.

Hạng mục Thẻ xanh có điều kiện Thẻ xanh vĩnh viễn
Tên gọi khác Thẻ xanh 2 năm Thẻ xanh 10 năm
Thời hạn 2 năm 10 năm
Gia hạn Không
Thủ tục tiếp theo Xóa bỏ điều kiện để chuyển sang thẻ xanh vĩnh viễn Gia hạn theo chu kỳ 10 năm
Thời gian 90 ngày trước khi hết hạn 6 tháng trước khi hết hạn

Thường trú nhân Mỹ diện doanh nhân đầu tư EB-5

Thường trú nhân Mỹ diện đầu tư đã giữ thẻ xanh có điều kiện 2 năm cần làm thủ tục để xóa bỏ điều kiện trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh có điều kiện hết hạn. Nhà đầu tư cần điền form I-829 gửi đến Sở Di trú (USCIS). 

Cách thức duy trì thẻ xanh

Cách thức duy trì thẻ xanh tùy thuộc vào con đường mà anh chị đã lấy được thẻ xanh. Định cư Mỹ theo diện nào thì cách duy trì thẻ xanh phụ thuộc vào diện ấy.

  • Đối với thẻ xanh có điều kiện đi Mỹ theo con đường kết hôn, cần bảo đảm rằng hôn nhân được tiếp tục duy trì cho đến ngày xin được thẻ xanh vĩnh viễn.
  • Đối với thẻ xanh có điều kiện đi Mỹ theo con đường đầu tư, cần bảo đảm rằng dự án mà bạn đầu tư đáp ứng đầy đủ những tiêu chí để đạt được thẻ xanh dạng này.

Sau khi lấy được thẻ xanh vĩnh viễn, không nhất thiết phải tiếp tục duy trì những điều kiện như khi nhận được thẻ xanh 2 năm.

Sau khi lấy được thẻ xanh vĩnh viễn, có thể thi quốc tịch trở thành công dân Mỹ. Vì một lý do nào đó người sở hữu thẻ xanh 10 năm chưa quốc tịch Mỹ phải gia hạn thẻ xanh trước ngày hết hạn ít nhất 6 tháng.

Trong thời gian sinh sống và làm việc tại Mỹ với tư cách thường trú nhân, tránh vi phạm những tội nặng – tội bị kết án có thời gian ngồi trong tù hơn 1 năm hoặc số tiền phạm tội trên 10.000 USD, thẻ xanh của bạn sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi nào không muốn ở lại nước Mỹ hoặc trở thành công dân Mỹ.

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *