BÁO CÁO XỬ LÝ HỒ SƠ QUÝ 1/ FY2022 CỦA USCIS: CHỈ 16 ĐƠN I-526 ĐƯỢC DUYỆT

Dữ liệu mới nhất của USCIS về hiệu suất làm việc trong quý 1 năm tài chính 2022 (tháng 10 – 12/2021) đã được công bố tại trang dữ liệu nhập tịch và nhập cư (Immigration and Citizenship Data). Sau đây là những tóm tắt chính về báo cáo này dưới phân tích tại trang lucidtext.com.

 

 

IPO – Investor Program Office – Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư đã giảm khối lượng xử lý I-526 xuống đáng kể vào cuối năm 2021 và cũng có số hiệu suất xử lý đơn I-829 thấp nhất trong hai năm.

Các biểu đồ tiếp theo cho thấy hiệu suất trong suốt lịch sử làm việc của IPO.

 

 

  • So sánh khối lượng Quý 1 năm tài chính 20222 (Q1 FY2022) với mức trung bình của năm 2017-2018, IPO xử lý I-829 ít hơn 2 lần và I-526 ít hơn 54 lần.
  • Hiệu suất xử lý đơn I-526 trong nửa cuối năm 2021 thấp đến mức hầu như không thể nhìn thấy trong biểu đồ so sánh và không phải do thiếu đơn I-526 để xử lý.
  • Báo cáo cho thấy khá nhiều biên nhận I-526 là các đơn EB-5 trực tiếp trong nửa cuối năm 2021, chưa kể hàng trăm trường hợp trực tiếp đang tồn đọng.

Ghi chú:

  • Số lượng từ chối đơn I-526 có vẻ cao, nhưng nhiều người trong số này thực sự là các khoản rút đơn (được mã hóa bằng số từ chối cho các báo cáo tóm tắt).
  • Số lượng tiếp nhận I-526 cao ấn tượng trong Quý 1, do chỉ có thể nộp các trường hợp trực tiếp vào tháng 10 – 12/2021.
  • Thời gian xử lý hơn 40 tháng phản ánh thực tế là IPO đã dành ra vào cuối năm 2021 để giải quyết một lượng nhỏ các đơn nộp cũ. “Thời gian xử lý được định nghĩa là số tháng phải mất để xử lý đơn từ khi nhận đến khi hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định. Số tháng được trình bày là số trung bình, là thời gian cần để hoàn thành 50% tổng số trường hợp được xử lý trong quý.”

USIMI GROUP rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư, kinh doanh tại Mỹ, Anh chị vui lòng liên hệ Hotline: 0902 64 8986 / 091 886 7009 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *