BẢN TIN THỊ THỰC – VISA BULLETIN THÁNG 03/2024

BẢN TIN VISA BULLETIN TRONG THÁNG 3 NĂM 2024: KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ CHƯƠNG TRÌNH EB5

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phát hành Bản tin Visa hàng tháng cho tháng 3 năm 2024, cho thấy không có thay đổi nào về ngày hết hạn EB-5 trong tháng tới.

Trong hạng mục EB-5 “không dành riêng”, ngày hành động cuối cùng đối với Trung Quốc vẫn là ngày 15 tháng 12 năm 2015 trong tháng tới; trong khi ngày này sẽ tiếp tục là ngày 1 tháng 12 năm 2020 đối với công dân Ấn Độ. Ngày nộp đơn EB-5 vào tháng 3 sẽ vẫn giống như trong Bản tin Visa tháng 2, duy trì vào ngày 1 tháng 1 năm 2017 đối với người nộp đơn Trung Quốc và ngày 1 tháng 4 năm 2022 đối với công dân Ấn Độ.

Trong cả ba loại EB-5 “dành riêng”, tất cả các quốc gia sẽ vẫn “hiện hành” trong tháng tới.

 

NGÀY HÀNH ĐỘNG CUỐI CÙNG CỦA EB-5 (Biểu đồ A)

Bản tin Visa tháng 3 đã công bố ngày hành động cuối cùng sau đây đối với người xin Visa EB-5:

  • Những người nộp đơn liên quan đến các loại visa “không dành riêng” EB-5:
  • Trung Quốc: 15/12/2015 (Không thay đổi);
  • Ấn Độ: ngày 1 tháng 12 năm 2020 (Không thay đổi);
  • Tất cả các quốc gia khác: “Hiện tại”;
  • Những người nộp đơn liên quan đến dự án EB-5 trong các loại visa EB-5 dành riêng:
  • Tất cả các quốc gia: “Hiện tại”;

NGÀY NỘP ĐƠN EB-5 (Biểu đồ B)

Trong tất cả các hạng mục “dành riêng”, không có ngày giới hạn nào dành cho những người đăng ký trên toàn diện.

Trong danh mục “không dành riêng”, ngày nộp hồ sơ sẽ tiếp tục là “hiện tại” đối với tất cả những người nộp đơn EB-5 vào tháng 3 năm 2024, ngoại trừ các nhà đầu tư sinh ra ở Trung Quốc hoặc Ấn Độ. Đối với những người nộp đơn này, ngày nộp đơn sẽ vẫn là ngày 1 tháng 1 năm 2017 đối với công dân Trung Quốc và ngày 1 tháng 4 năm 2022 đối với người nộp đơn Ấn Độ. Các nhà đầu tư EB-5 đủ điều kiện có ngày ưu tiên trước ngày nộp đơn có thể tận dụng việc nộp đơn đồng thời đơn I-526E và đơn xin điều chỉnh trạng thái.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi Hotline 0902 64 8986 / 091 886 7009 để được hỗ trợ kịp thời.

————————————
USIMI GROUP – Kinh nghiệm hơn 20 năm thực hiện thành công hàng trăm hồ sơ các chương trình EB5, L1A, E2…
📍 95 Đường B4, Khu đô thị Sala, TP HCM
☎️ Hotline: 0902 64 8986 / 091 886 7009