BẢN TIN VISA BULLETIN MỸ THÁNG 10/2022

Trong Bản tin Visa Bulletin Mỹ tháng 10/2022, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã đánh ‘C’ (Current – hiện tại / có sẵn) cho cả Ngày Hành động cuối cùng (bảng A) và Ngày Thụ lý đơn (bảng B) ở tất cả diện đầu tư EB-5. Cụ thể như sau:

Bảng A – Ngày hành động cuối cùng (Final Action Dates)

Ngày Hành động cuối cùng xác định thời điểm số thẻ xanh thực tế có sẵn cho một quốc gia và danh mụcĐây là ngày mà USCIS sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình đối với các hồ sơ đã nộp đơn. Nếu ngày ưu tiên (Priority Date) của Nhà đầu tư trước ngày này sẽ được đưa vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.

Nếu biểu đồ Ngày Hành động cuối cùng hiển thị là ‘C’, có nghĩa là không có thời gian chờ đợi trong hàng chờ thẻ xanh. Những người nộp đơn trong danh mục và quốc gia trong bảng có hiển thị ‘C’ có thể nộp đơn xin thẻ xanh và sẽ được xử lý ngay lập tức.

 

 Tại bảng A của bản tin tháng 10/2022, USCIS đã đánh ‘C’ cho cột “Các quốc gia trên thế giới” (All Chargeability Areas Execept Those Listed) – trong đó có Việt Nam, ở cả 2 hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp và EB-5 gián tiếp qua Trung tâm Vùng. Điều này có nghĩa, tất cả đương đơn có thể nộp xin thẻ xanh ngay sau khi đủ điều kiện về giấy tờ, sẽ được USCIS xử lý ngay.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục đưa ra số lượng visa phân bổ chi tiết cho từng diện EB-5 Trung tâm Vùng.

  • Visa khu vực nông thôn (5th Set Aside Rural): 20%
  • Visa khu vực thất nghiệp cao (5th Set Aside High Unemployment): 10%
  • Visa dự án cơ sở hạ tầng (5th Set Aside Infrastructure): 2%

Bảng B – Ngày Thụ lý đơn (Dates for Filing)

Ngày Thụ lý đơn được NVC (Trung tâm Thị thực Quốc gia) hoặc USCIS sử dụng nhằm chuẩn bị trước để đảm bảo có đủ đơn đăng ký trong hàng đợi cho một năm tài chính (Fiscal Year).

Ngày thụ lý đơn sử dụng chủ yếu trong vài tháng đầu tiên của năm tài chính bắt đầu như vào tháng 10, tháng 11 để có nhiều đơn đăng ký hơn, đáp ứng nhu cầu cho cả năm.

Nếu ngày thụ lý đơn hiển thị là ‘C’ có nghĩa là không phải chờ đợi để nộp đơn phỏng vấn xin Visa tại lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài để được cấp Visa nhập cư. Ngoài ra, đương đơn có thể nộp đơn xin thẻ xanh với USCIS mà không cần chờ đợi.

 

Giống với bảng A, tại bảng B trong bản tin Visa 10/2022, USCIS đánh ‘C’ cho cột “Các quốc gia khác trên thế giới” (All Chargeability Areas Execept Those Listed) – trong đó có Việt Nam – ở 2 hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp và EB-5 gián tiếp qua Trung Tâm Vùng. Tất cả các đương đơn có thể nộp đơn xin thẻ xanh ngay sau khi đủ điều kiện về mặt giấy tờ, sẽ không có bất kỳ sự chậm trễ nào.

Chỉ cần Quý Anh chị mong muốn phát triển kinh doanh để trở thành công dân Mỹ, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và hoàn thiện hồ sơ tốt nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc về đầu tư định cư, vui lòng gọi ngay Hotline 0902 64 8986 / 091 886 7009.

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *