BẢN TIN THỊ THỰC – VISA BULLETIN THÁNG 7/2023

Visa EB-5 luôn ở tình trạng sẵn sàng dành cho Việt Nam và hầu hết các quốc gia trên thế giới (ngoại trừ Trung Quốc, Ấn Độ). Trong khi đó visa EB-3 diện skilled worker (lao động kỹ năng cao) đang cấp cho hồ sơ có ngày ưu tiên lùi về gần 4 tháng, là ngày 01/02/2022, còn diện EB-3 lao động phổ thông (other workers) đứng yên so với tháng trước là 01/01/2020.

Diện bảo lãnh gia đình

·        F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ.

·        F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.

·        F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.

·        F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ.

·        F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ.


Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn