Tiếp nối tin tốt lành cho nhà đầu tư Việt, quyền lợi concurrent filing nộp đơn đồng thời I-526 và I-485 tiếp tục có hiệu lực đối với nhà đầu tư Việt Nam.

Đúng như các chuyên gia dự đoán, ngày ưu tiên của hồ sơ EB-5 nộp từ Trung Quốc đã tồn đọng trở lại ở mốc 22/11/2015. Như vậy, nhà đầu tư Trung Quốc muốn được xử lý hồ sơ đúng tiến độ chỉ có thể lựa chọn dự án ở khu vực visa dành riêng Set-aside visa. Và do nhu cầu cao, số lượng visa ở khu vực dành riêng này cũng sẽ sớm bị tồn đọng nếu số lượng nhà đầu tư tham gia dự án quá nhiều.

Ngoài ra, chương trình lao động không kỹ năng (unskilled workers) của chương trình EB-3 cũng đã cho thấy sự tồn đọng visa. Ngày ưu tiên để USCIS xử lý hồ sơ là 8/5/2019.

Bên cạnh đó, chương trình trung tâm vùng đã sắp bước qua hạn 60 ngày chuẩn bị và có hiệu lực vào ngày 15/5/2022. Cùng chờ đợi tín hiệu tốt từ các bên liên quan trong ngày EB-5 sau ngày này khi Sở Di Trú Mỹ USCIS bắt đầu nhận đơn I-526 liên quan đến trung tâm vùng được nộp mới.

Định cư diện lao động (Employment – Based)

Ngày hành động cuối (Final Action Dates)

Ngày nộp đơn đăng ký (Dates for Filing Applications)

Diện bảo lãnh gia đình (Family Sponsored)

Ngày hành động cuối (Final Action Dates)

Ngày nộp đơn đăng ký (Dates for Filing Applications)