BẢN TIN THỊ THỰC MỸ THÁNG 04/2022

Trong Bản tin thị thực Mỹ tháng 4 năm 2022 (Bản tin Visa Bulletin Mỹ tháng 4) do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành, Sở Di trú Mỹ USCIS tiếp tục nhập chung visa EB của Việt Nam vào danh mục “All Chargeability Areas Except Those Listed” (Các quốc gia trên thế giới). Điều này có nghĩa là Việt Nam đã hết tồn đọng visa tất cả các chương trình định cư diện EB (từ EB-1 đến EB-5).

Ngày thụ lý đơn

Ngày thụ lý đơn cho những người nộp đơn xin thị thực EB-5 trong bản tin thị thực Mỹ tháng 4 như sau:

Các ứng viên liên quan đến dự án EB-5 trực tiếp

  • Tất cả các quốc gia: “C” Hiện tại. Tất cả các đương đơn có thể nộp đơn xin thị thực EB-5 của họ ngay sau khi đủ điều kiện về mặt tài liệu, không có bất kỳ sự chậm trễ nào.

Các ứng viên liên quan đến một dự án Trung tâm vùng

  • Tất cả các quốc gia khác: “C” Hiện tại (trừ Trung Quốc ngày 15/12/2015). Nhà đầu tư nộp hồ sơ EB-5 vào Sở Di trú Mỹ (USCIS) càng sớm, thì hồ sơ đó sẽ nhận được ngày ưu tiên sớm và được thụ lý ngay, không còn tình trạng chờ đợi như trước.

 

 

Ngày hành động cuối cùng

Các ứng viên liên quan đến dự án EB-5 trực tiếp

  • Tất cả các quốc gia: “C” Hiện tại. Tất cả các đương đơn có thể nộp đơn xin thị thực EB-5 của họ ngay sau khi đủ điều kiện về mặt tài liệu, không có bất kỳ sự chậm trễ nào.

Các ứng viên liên quan đến một dự án Trung tâm vùng

  • Tất cả các quốc gia khác: “U” không có sẵn. Vào ngày 16/03/2022, Tổng thống Biden đã ký một đạo luật ủy quyền lại chương trình EB-5 Trung tâm vùng. Tuy nhiên, một số điều khoản nhất định của chương trình sẽ không có hiệu lực trong 60 ngày. Theo đó, chương trình EB-5 Trung tâm vùng vẫn được liệt kê là không có trong Bản tin thị thực tháng 4 năm 2022.

 

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) vẫn chưa thông báo sẽ sử dụng biểu đồ Ngày nộp hồ sơ hay biểu đồ Ngày hành động cuối cùng cho Bản tin thị thực tháng 4 năm 2022. Trong những ngày tới, USCIS dự kiến ​​sẽ thông báo trên trang web Bản tin Thị thực của riêng mình.

EB-5 thay đổi luật mới – Cơ hội định cư với $800.000

Việc gia hạn chương trình EB-5 cùng nhiều cải cách tích cực mang đến sự minh bạch, bảo vệ cho rất nhiều nhà đầu tư nhập cư. Đồng thời cũng là tin vui cho các nhà đầu tư tiềm năng, những người đã kiên nhẫn chờ đợi chương trình EB-5 mở cửa trở lại.

Nếu anh chị có mong muốn hoàn thiện hồ sơ EB-5, hãy liên lạc ngay với các chuyên gia di trú của USIMI GROUP và tận dụng tốt mức đầu tư mới $800.000.

Theo: https://travel.state.gov/

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *